Innramming

Alle bilder som leveres til innramming representerer en verdi for eieren, enten økonomisk eller personlig. Derfor benyttes konsekvent syrefrie materialer fra innerst til ytterst for å unngå gulning og falming. Syrefrie materialer er kartong og papir med surhetsgrad (ph) lik eller høyere enn 7,1 - 7,3. Dersom syreholdige materialer benyttes, medfører det en gradvis forringelse av den estetiske og økonomiske verdien av bildet. Det er nøyaktig like mye jobb å benytte mindreverdige (syreholdige) materialer som syrefrie så også av den grunn hentes materialene på øverste hylle.  

For kuriositets skyld nevnes at hammeren på forsiden faktisk brukes til sammensetting av rammer og ble brukt av undertegnedes oldefar som var skomaker. Perfekt vektbalanse og størrelse. De kunne "de gamle". 

Å lage fotokunst er lett når du ikke kan det, men svært vanskelig når du kan det.